Openbare Basisschool Merlijn

Sarabande 9 2152 TB Nieuw-Vennep

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Merlijn
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Merlijn
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Merlijn
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Merlijn
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Merlijn

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster biedt u inzicht in onder andere de resultaten van OBS Merlijn in Nieuw-Vennep. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en OBS Merlijn. Wij nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit Schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Regelmatig wordt er meer informatie over de school toegevoegd.

Onze slogan is: Samen werken aan samenwerken

OBS Merlijn is een school met een warm hart voor kinderen, ouders, onderwijsgevenden en wijkbewoners. Een school waar leerkrachten een vertrouwde sfeer scheppen en dagelijks het beste van zichzelf geven om kinderen uit te dagen tot leren. Betrokkenheid, actieve lessen, motivatie en waardering zijn daarbij sleutelwoorden. De wijk speelt een belangrijkerol in de ontwikkeling van onze kinderen. Vanuit deze gedachte zijn ook ouders en buurtbewoners doelgroep voor Merlijn en haar activiteiten. Dat kan door ontmoetingsplek te zijn, maar ook door een betere omgeving te creëren voorkinderen, ouders en hun leefwereld. Vandaar ook dat wij binnen de brede school zeggen: “It takes a village to raise a child”.

Merlijn is onderdeel van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (Sopoh). In Getsewoud-Zuid staat basisschool ‘t Joppe. Ook zij vallen onder deze stichting.  Dit schooljaar intensiveren wij onze samenwerking en oriënteren ons op een eventuele fusie met ’t Joppe. Het lerarentekort neemt toe, ook op Merlijn hebben wij direct de gevolgen daarvan kunnen ervaren. Inval is in geval van ziekte steeds lastiger. Een kleinere school als Merlijn realiseert zich dat juist een kleine school extra kwetsbaar is en minder handen vrij heeft om zieke leerkrachten op te vangen. Zo gaan we voor kwaliteit en meer zekerheid.   

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier & enthousiasme
  • Samen werken aan samenwerken
  • Zelfstandigheid
  • Inspirerend & uitdagend
  • Openheid & duidelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2019-2020 is gestart met 131 leerlingen. Voordeel van Merlijn is dat alle leerlingen onder één dak verblijven, elkaar kennen en dat alle faciliteiten in het gebouw aanwezig zijn. Dit garandeert veiligheid, kinderen hoeven niet naar buiten om naar gym te gaan.

Weergave

Leerlingen
131
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Schoolklimaat en veiligheid zijn belangrijke peilers voor het succesvol leren van kinderen. Een kind leert pas maximaal wanneer het zich veilig en gerespecteerd voelt en met plezier naar school gaat. De leerkrachten besteden veel tijd aan het welbevinden van de leerlingen. Niet alleen met behulp van de methoden, maar ook door afspraken, gesprekken en benoemen van positief gedrag. Ondanks onze inspanningen zullen wij het pesten nooit helemaal kunnen voorkomen. Kinderen brengen maar een deel van hun tijd op school door. Het is dus belangrijk om als ouder het kind regelmatig te bevragen naar zijn/haar welzijn op de overige uren.

Terug naar boven