Protestants Christelijke Basisschool De Ark

Laan van Gildestein 74 2151 HV Nieuw-Vennep

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Ark

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

"Krachtig de wereld in" is het uitgangspunt van De Ark. Onze school stelt zich tot taak de juiste voorwaarden te scheppen voor ieder kind om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, zodat uw kind verder komt en ook kan terugkijken op een fijne schooltijd.

We weten dat een derde deel van onze leerlingen een extra ondersteuningsbehoefte had en deze leerlingen hebben naar verwachting gescoord. Dit heeft geleid tot een lagere gemiddelde eindscore. 

Wij zijn trots op onze leerlingen, omdat ze een mooie ontwikkeling hebben doorgemaakt en wij kijken verder dan alleen de toetsresultaten.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven