Basisschool De LinQ

Kalslagerring 7-13 2151 TA Nieuw-Vennep

Schoolfoto van Basisschool De LinQ

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouder, verzorger,
Beste belangstellende,

hartelijk dank voor uw interesse in onze school. U vindt hier informatie, feiten en cijfers over en van onze school.

Waar nodig en wenselijk geven wij een toelichting hierbij, zodat u een goed beeld krijgt van de Polderrakkers.
Neemt u ook een kijkje op onze site? Basisschool De Polderrakkers 

Onze school is - samen met 25 andere scholen - onderdeel van Stichting Jong Leren. Hierdoor hebben we een brede basis om te werken aan onderwijsvernieuwing en om expertise of capaciteit te delen. Jong Leren is een stichting voor confessioneel basisonderwijs. Jong Leren stelt 'De kunst van het leren' centraal en gaat voor goed onderwijs. Vakmanschap, creativiteit en inventiviteit staan vooraan. Dit zijn belangrijke competenties, voor onze leerlingen waar het leren betreft, en ook voor de professionals die bij Jong Leren werken. 
Jong Leren heeft de volgende werkprincipes: 

- Wij geven ruimte;
- Wij dagen uit;
- Wij leren samen.

Meer hierover leest u op de site van Jong Leren: Jong Leren

Graag tot ziens bij ons op De Polderrakkers!

Mede namens het team;
Karin Koets - schoolleider

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In Nieuw-Vennep worden steeds minder kinderen geboren, waardoor we te maken hebben met een krimp van ons leerlingenaantal (10-20%).
Onze visie is dat zogenaamde 'robuuste scholen' ertoe bijdragen dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen.
We denken daarom dat een fusie van buurschool De Antonius (direct naast ons) en de onze school het antwoord is om de ingezette krimp te ondervangen. Om dat te staven, wordt er op dit moment een onderzoek uitgevoerd. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
286
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven