PC BS Opmaat

Sarabande 5 2152 TB Nieuw-Vennep

  • Schoolfoto van PC BS Opmaat
  • Schoolfoto van PC BS Opmaat
  • Hoeveel regen is er gevallen?
  • Groepsdoorbrekend werken. De kinderen schrijven zich in bij de activiteit die zij interessant vinden.
  • Thema dino's. Zelf botten opgraven zoals een echter archeoloog.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De tevredenheidsenquête is op stichtingsniveau afgenomen. Er hebben een representatief aantal leerlingen, ouders en medewerkers aan meegedaan.

Met een 8,5 (score ouders), een 8 (van de leerlingen) en een 7,6 (medewerkers) scoort de school gewoon goed. Alle drie de geledingen vinden de school heel veilig. Ook de manier hoe ouders en medewerkers met elkaar omgaan wordt hoog gewaardeerd. Vanzelfsprekend beïnvloeden deze zaken elkaar. Ouders die respectvol spreken over klasgenootjes en de leerkracht, dragen in grote mate bij aan het veiligheidsgevoel van kinderen op school. 

Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In februari 2021 is een tevredenheidsenquête uitgevoerd onder ouders, leerlingen en medewerkers. Er heeft een representaties aantal mensen meegedaan. 

Met een 8,2 (score ouders) en een 8,4 (van de leerlingen) scoort de school gewoon goed. Ouders en leerlingen vinden de school heel veilig. Ook de manier hoe ouders en medewerkers met elkaar omgaan wordt hoog gewaardeerd. Vanzelfsprekend beïnvloeden deze zaken elkaar. Ouders die respectvol spreken over klasgenootjes en de leerkracht, dragen in grote mate bij aan het veiligheidsgevoel van kinderen op school.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven