Opmaat

Sarabande 5 2152 TB Nieuw-Vennep

  • Schoolfoto van Opmaat
  • Schoolfoto van Opmaat
  • Hoeveel regen is er gevallen?
  • Groepsdoorbrekend werken. De kinderen schrijven zich in bij de activiteit die zij interessant vinden.
  • Thema dino's. Zelf botten opgraven zoals een echter archeoloog.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De tevredenheidsenquête is op stichtingsniveau afgenomen in het voorjaar van 2023. Er hebben een representatief aantal leerlingen, ouders en medewerkers aan meegedaan.

Met een 7,6 (score ouders), een 8,3 (van de leerlingen) en een 8,3 (medewerkers) scoort de school gewoon goed. Alle drie de geledingen vinden de school heel veilig en vinden de sfeer op school fijn. Ook de manier hoe ouders en medewerkers met elkaar omgaan wordt hoog gewaardeerd. Vanzelfsprekend beïnvloeden deze zaken elkaar. Ouders die respectvol spreken over klasgenoten en de leerkracht, dragen in grote mate bij aan het veiligheidsgevoel van kinderen op school. 

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2023 is een tevredenheidsenquête afgenomen onder ouders, leerlingen en medewerkers. Er heeft een representaties aantal mensen meegedaan. 

Met een 7,6 (score ouders), een 8,3 (van de leerlingen) en een 8,3 (medewerkers) scoort de school gewoon goed. Alle drie de geledingen vinden de school heel veilig en vinden de sfeer op school fijn. Ook de manier hoe ouders en medewerkers met elkaar omgaan wordt hoog gewaardeerd. Vanzelfsprekend beïnvloeden deze zaken elkaar. Ouders die respectvol spreken over klasgenoten en de leerkracht, dragen in grote mate bij aan het veiligheidsgevoel van kinderen op school. 

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven