Het Mozaïek

Nieuwstraat 43 2152 BE Nieuw-Vennep

Schoolfoto van Het Mozaïek

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Om de kinderen te betrekken bij hun ontwikkeling en te stimuleren, geven we aan het eind van groep 6 aan ouders het uitstroomprofiel mee. Op grond van de behaalde resultaten zet cito de toetsresultaten om naar een niveau van het voortgezet onderwijs. Hierin staat op basis van de citotoetsen de verwachting voor het vervolgonderwijs. U kunt dan denken aan vmbo kader/beroepsgericht, vmbo theoretisch, havo, vwo. In groep 7 wordt dit een prognose gesprek, in groep 8 een adviesgesprek en leidt het uiteindelijk tot een definitief advies voor het voortgezet onderwijs in groep 8.

De keuzemogelijkheden voor uw kind in groep 8 in het Voortgezet Onderwijs zijn ruim, zowel in Nieuw-Vennep als verder in de Haarlemmermeer en omstreken. We raden u aan zich breed en tijdig te laten informeren alvorens u met uw kind een besluit neemt. De beslissing over de schoolkeuze valt, uiteraard in overleg met u als ouders, eind februari. U en uw kind worden dan persoonlijk voor een gesprek met de leerkracht van groep 8 uitgenodigd. Tijdens dit gesprek komen een aantal zaken in verband met het vervolgonderwijs en de mogelijkheden van uw kind aan de orde. U krijgt van de leerkracht een advies. Dit advies is voor de scholen voor Voortgezet Onderwijs zwaarwegend bij de plaatsing.

Voor de aanmelding bij het vervolgonderwijs gelden de volgende criteria:

  • het advies van de groepsleerkracht; eventueel de directeur
  • de wens van de ouders
  • de wens van uw kind
  • de uitslag van de Cito-eindtoets

De school verzorgt uiteindelijk de aanmelding.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven