Het Mozaïek

Nieuwstraat 43 2152 BE Nieuw-Vennep

Schoolfoto van Het Mozaïek

Het team

Toelichting van de school

Dit schooljaar werkt een team van diverse leerkrachten, een directeur, twee bouwcoördinatoren, een intern begeleider, een ict-er, een remedial teacher, vier onderwijsassistenten, een administratief medewerker en twee onderhoudsmedewerkers op school. Het team wordt ook aangevuld met een gedragsdeskundige en een specialist hoogbegaafdheid en differentiatie. Een aantal medewerkers heeft een fulltime taak, anderen werken parttime. Onze onderwijsassistenten verrichten ondersteunende taken bij het lesgeven, extra inoefenen van de leerstof en het computeronderwijs in de verschillende groepen. Het schoolteam bestaat dit jaar uit een mix van jonge en wat oudere collega’s. Door het inzetten van stagiaires in de school wordt ook tijd vrijgemaakt voor extra hulp in de groep.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht afwezig is door ziekte, studie, of andere redenen, wordt er in de eerste plaats een geschikte vervanger gezocht. Mocht er geen vervanging zijn, dan wordt de groep van de afwezige leerkracht naar huis gestuurd. De leerlingen werken dan met een zogenaamd thuiswerkplan. Dit wordt aan het begin van het jaar meegegeven in een gesloten envelop. Na gebruik wordt het herzien.
Ouders worden daar zo snel mogelijk van op de hoogte gesteld. Onze stichting heeft nu een aantal leerkrachten in dienst die bij ziekte kunnen invallen. Dat is voor 22 scholen veel te weinig. Wij mogen gelukkig gebruik maken van de hulp van onze oud-collega’s. De directeur en de intern begeleider gaan niet voor de groep. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven