Het Mozaïek

Nieuwstraat 43 2152 BE Nieuw-Vennep

Schoolfoto van Het Mozaïek

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van basisschool Het Mozaïek in Nieuw-Vennep. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school is onderdeel van de Nieuw-Vennepse samenleving en is daar dus ook een weerspiegeling van. Door de plaats in de wijk hebben we voor ongeveer 95% kinderen van Nederlandse ouders. Daarnaast kiezen ook buitenlandse ouders voor onze school waardoor er een gemêleerde leerlingenpopulatie ontstaat. Op deze wijze geeft de school de kinderen een goed beeld van de wereld om hen heen. Omdat de school een open karakter heeft, is iedereen die onze grondslag en onze wijze van werken respecteert en ondersteunt van harte welkom. Vanzelfsprekend geldt dat het om wederzijds respect gaat.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
247
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven