Rk Basisschool St. Antonius, locatie Kalslagerring

Kalslagerring 13 2151 TA Nieuw-Vennep

  • Schoolfoto van Rk Basisschool St. Antonius, locatie Kalslagerring
  • Schoolfoto van Rk Basisschool St. Antonius, locatie Kalslagerring
  • Schoolfoto van Rk Basisschool St. Antonius, locatie Kalslagerring
  • Schoolfoto van Rk Basisschool St. Antonius, locatie Kalslagerring
  • Schoolfoto van Rk Basisschool St. Antonius, locatie Kalslagerring

In het kort

Toelichting van de school

De Antoniusschool, locatie Kalslagerring, is een kleine professionele school met veel persoonlijke aandacht voor het kind. Wij streven naar een veilig, positief en ontwikkelingsgericht leer- en leefklimaat.

Samen met leerkrachten en ouders werken wij aan een goed fundament voor de leerlingen. Dit fundament is zodanig opgebouwd dat het een belangrijke basis vormt voor de verdere groei en ontwikkeling van het talent van de leerlingen. Onze slogan is dan ook:

“Een goed fundament draagt bij aan de ontwikkeling van talent!”

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Antoniusschool, locatie Kalslagerring, had op 1 oktober 2014 153 leerlingen. Op 1 oktober 2015 hebben wij 177 leerlingen. Onze school heeft opnieuw een mooie groei doorgemaakt.
Weergave

Leerlingen
200
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven