OBS De Poolster

Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden

  • Schoolfoto van OBS De Poolster
  • Schoolfoto van OBS De Poolster
  • Schoolfoto van OBS De Poolster
  • Schoolfoto van OBS De Poolster
  • Schoolfoto van OBS De Poolster

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenaarschap
  • Samenwerking
  • Nieuwsgierigheid
  • Ontdeklab
  • Muziek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school telt tussen de 320 en 350 leerlingen. De kinderen komen niet alleen uit de directe schoolomgeving, maar ook uit verschillende dorpen rondom Nieuw-Roden. De afgelopen jaren is de school gegroeid. Dit schooljaar telt de school op 1 oktober 330 leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over 15 groepen. De gemiddelde groepsgrootte schommelt in het schooljaar 2020-2021 tussen de 22 en 23 leerlingen.    

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
330
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij willen dat kinderen graag op school zijn en zich daar veilig en prettig voelen. De omgang met de kinderen is dan ook open, maar altijd vanuit een opvoedingsperspectief. Op De Poolster gebruiken we de methode Leefstijl om de sociale vaardigheden aan te leren. Deze methode wordt gebruikt in de groepen 1 t/m 8, de volgende thema’s keren jaarlijks terug (op leeftijdsniveau):
- De groep dat zijn wij (over de sfeer in de groep)
- Praten en luisteren (over communicatie)
- Ken jij dat gevoel? (over gevoelens)
- Ik vertrouw op mij (over zelfvertrouwen)
- Iedereen anders allemaal gelijk (over diversiteit)
- Lekker gezond (over gezondheidsvaardigheden)

De school ontwikkelt verschillende activiteiten die een open klimaat bepalen. Rust is hierbij een kernbegrip. Alleen in een rustige, veilige omgeving kan geconcentreerd gewerkt worden. Ook met de ouders streven wij een open communicatie na, onafhankelijk of dit de ontwikkeling van hun kind(eren) betreft of de schoolontwikkeling. Dit gebeurt door middel van spreekavonden, informatieavonden, ouderavonden, thema-avonden en informele contacten wanneer u als ouder op school bent.

Om de onderlinge contacten goed te laten verlopen hebben wij een aantal afspraken gemaakt, zogenaamde gedragsregels met betrekking tot:
hoe het personeel met leerlingen, ouders en collega’s omgaat; hoe leerlingen met elkaar, het personeel en (andere) ouders omgaan; hoe ouders op school met leerlingen, het personeel en andere ouders omgaan. Daarnaast zijn er schoolafspraken gemaakt. Het doel van deze afspraken en gedragsregels is om onze schoolsamenleving tolerant en verdraagzaam te houden en om duidelijk te maken wat ieder van de ander mag verwachten.

Terug naar boven