Samenwerkingsschool De Lonneboot

Van Akenstraat 1 4339 BR Nieuw- en Sint Joosland

  • In 2013 werd het meisjesteam van De Lonneboot landskampioen met Schoolvoetbal. Met schaal, beker en een ereronde over het veld bij Ajax!
  • Met weeksluiting Keek op de Week ontving De Lonneboot in 2008 de Onderwijsprijs Zeeland
  • Schoolfoto van Samenwerkingsschool De Lonneboot
  • Schoolfoto van Samenwerkingsschool De Lonneboot
  • Schoolfoto van Samenwerkingsschool De Lonneboot

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Leerlingen praten en denken mee

Een keer in de twee jaar vullen de kinderen van groep 5 t/m 8 een anonieme vragenlijst in met vragen over De Lonneboot. Dit is een onderdeel van onze kwaliteitszorg, waarbij we ons het volgende afvragen:Doen we de goede dingen? Doen we de dingen goed? Hoe weten we dat? Vinden anderen dat ook? Wat doen we met die kennis? De leerlingen konden per vraag beoordelen op een vierpuntschaal: - -, - , + en ++. We hebben de grens voor voldoende ingesteld op +. Het computersysteem rekende dit om naar scores tussen 0 en 4:
tot 2.50 onvoldoende,
tussen 2.50 en 3.00 matig,
tussen 3.00 en 3.25 voldoende,
tussen 3.25 en 3.50 ruim-voldoende,
tussen 3.50 en 3.75 goed,
tussen 3.75 en 4.00 uitstekend.

De uitslag van de Leerlingvragenlijst 2018
Van links naar rechts: onderdeel, score en beoordeling De Lonneboot  en Landelijk gemiddelde:

Kwaliteitszorg (doen we de goede dingen) - 3.38 ruim-voldoende - 3.04
Aanbod (over de lessen en methodes) - 3.24 voldoende  -  3.04
Tijd (effectieve leertijd)  - 3.30 ruim-voldoende  - 3.13
Pedagogisch handelen (opvoedkundig)  - 3.61 goed   -  3.31
Didactisch handelen (onderwijzend) - 3.45 ruim-voldoende  -3.26
Afstemming (past het onderwijs bij mij)   -3.26 ruim-voldoende - 2.93
Actieve en zelfstandige rol van leerlingen - 3.25 ruim-voldoende - 3.04
Schoolklimaat (veiligheid en sfeer)  -   3.48 ruim-voldoende - 3.17
Zorg en begeleiding (hulp en aandacht) - 3.52 goed  - 3.22

De kinderen geven hun school daarmee een ruim-voldoende beoordeling! De onderdelen die het laagst scoren krijgen als verbeterpunt onze aandacht.

De Kinderraad is door De Lonneboot opgezet in samenwerking met de Stichting Welzijn Middelburg. De raad bestaat uit zes kinderen uit groep 6 t/m 8. Het werk van de Kinderraad heeft te maken met de schoolomgeving. Er is regelmatig contact met de Gemeente.

De Leerlingenraad van De Lonneboot bestaat uit vertegenwoordigers van groep 4 t/m 8. Deze kinderen bespreken allerlei zaken die met de school te maken hebben met de locatieleider van de school. Dat gebeurt 4 keer per jaar. Ook hebben ze een ideeënbus. Democratie in het klein!

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Ouders waardeerden in mei 2018 De Lonneboot op een schaal van 1 tot 4 met 3.67.

Mijn kind(eren) gaat/gaan graag naar school 3.74 (76% gaf een 4)
Mijn kind(eren) leert/leren veel op school 3.6 (67% gaf een 4)
Mijn kind(eren) ‘wordt/worden gezien’ door de leerkrachten 3.57 (61% gaf een 4)
Ik vertrouw mijn kind(eren) met een gerust hart toe aan school 3.85 (86% gaf een 4)
Ik voel me serieus genomen en gehoord 3.59 (66% gaf een 4)
Ik word door de school goed geïnformeerd 3.6 (62% gaf een 4)
Ik raad de school aan bij andere ouders! 3.76 (79% gaf een 4)

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven