Samenwerkingsschool De Lonneboot

Van Akenstraat 1 4339 BR Nieuw- en Sint Joosland

  • In 2013 werd het meisjesteam van De Lonneboot landskampioen met Schoolvoetbal. Met schaal, beker en een ereronde over het veld bij Ajax!
  • Met weeksluiting Keek op de Week ontving De Lonneboot in 2008 de Onderwijsprijs Zeeland
  • Schoolfoto van Samenwerkingsschool De Lonneboot
  • Schoolfoto van Samenwerkingsschool De Lonneboot
  • Schoolfoto van Samenwerkingsschool De Lonneboot

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Lonneboot maakt gebruik van de Cito-toetsen voor het Leerlingvolgsysteem. Twee maal per jaar worden alle ouders door middel van een rapport -en één keer door middel van een voortgangsgesprek- op de hoogte gehouden van de vorderingen en groei van hun kind. Daarbij wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling in beeld gebracht en de voortgang bij de methodetoetsen en de Cito-toetsen. Eind groep groep 7 wordt -naast de reguliere Cito's- ook de Cito Studievaardigheden afgenomen. Zo ontstaat een totaalbeeld op het gebied van rekenen, taal en studievaardigheden. De uitslag van deze toets wordt in een gesprek met ouders en leerling aan het begin van groep 8 besproken. Vaak volgen daaruit plannen voor groep 8. In groep 8 werken wij, net als alle andere Archipelscholen met de IEP van Bureau ICE. In de eerste helft van het jaar gebruiken we de Advieswijzer: online toetsen die niet alleen de cognitieve vaardigheden (hoofd) in kaart brengen, maar ook sociaal-emotionele vaardigheden en leeraanpak (hart) en het creatief vermogen (handen). Gezamenlijk vormen deze onderdelen een completer beeld. De eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. 
Na het schooladvies (tijdens een huisbezoek van de groepsleerkracht) vormt de uitslag een extra toets voor het advies voor passend voortgezet onderwijs.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten van de leerlingen worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. De resultaten worden drie maal per jaar per groep en per leerling geanalyseerd. Het computersysteem biedt verschillende vergelijkingsmogelijkheden. De resultaten bevatten de methodetoetsen (beheersen kinderen de lesstof van de afgelopen periode) en genormeerde toetsen (Cito; beheerst een kind de leerstof die bij zijn/haar leeftijd en groep hoort). Op grond van de analyses worden de nieuwe groepsplannen en de individuele handelingsplannen voor de komende periode opgesteld

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

2017-2018  VMBO-bk: 1, MAVO: 2, MAVO/HAVO: 1, HAVO: 2, HAVO/VWO: 0, VWO: 2

2018-2019  VMBO-bk: 1, MAVO: 1, MAVO/HAVO: 3, HAVO: 2, HAVO/VWO: 0, VWO: 7

2019-2020  VMBO-bk: 2, MAVO: 3, MAVO/HAVO: 5, HAVO: 2, VWO: 4, VWO-tto: 2

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven