Samenwerkingsschool De Lonneboot

Van Akenstraat 1 4339 BR Nieuw- en Sint Joosland

  • In 2013 werd het meisjesteam van De Lonneboot landskampioen met Schoolvoetbal. Met schaal, beker en een ereronde over het veld bij Ajax!
  • Met weeksluiting Keek op de Week ontving De Lonneboot in 2008 de Onderwijsprijs Zeeland
  • Schoolfoto van Samenwerkingsschool De Lonneboot
  • Schoolfoto van Samenwerkingsschool De Lonneboot
  • Schoolfoto van Samenwerkingsschool De Lonneboot

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van samenwerkingsschool De Lonneboot. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. De inhoud van dit SchoolVenster wordt regelmatig bijgewerkt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontmoeting
  • Kindgericht
  • Maatschappijgericht
  • Toekomstgericht
  • Resultaatgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Van de leerlingen komt zo'n 60% uit Nieuw- en Sint Joosland. Bijna 40 procent van de leerlingen komt uit de Middelburgse wijk Mortiere en uit Ritthem. De Lonneboot heeft daarmee een 'regiofunctie'.

De leerlingen zijn verdeeld over 7 groepen. De school bestaat uit 6 groepslokalen, een grote bibliotheek en personeelsruimte, een muziek- en theaterlokaal, een speellokaal, een ontmoetingsruimte/hal, een BSO/handvaardigheidsruimte, een kamer voor de intern begeleider en een keuken. Voor de gymlessen wordt gebruik gemaakt van de gymzaal in het Dorpshuis.

De identiteit van de school (als Samenwerkingsschool een fusie tussen een Openbare en een Prot.Chr. school), de open sfeer en het karakter van een dorpsschool worden door ouders vaak genoemd als reden voor hun keuze voor De Lonneboot


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
154
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Buitenschoolse Opvang (voor- en naschools) Kajuit is gevestigd in het gebouw (zijde Scheldepoortstraat). De BSO wordt georganiseerd door Kinderopvang Walcheren (KOW). De samenwerking met de school wordt komend jaar sterk vergroot.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven