Openbare Basisschool de Dordtse Til

Walevest 10 7885 AK Nieuw-Dordrecht

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Dordtse Til
  • Bij de school in het pand. De peuters gaan 10 uur per week naar de voorschool.
  • Dit is de slogan die de leerlingen samen hebben bedacht n.a.v. het pestproject.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In 2019-2020 is er geen eindtoets afgenomen in verband met COVID-19

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden gemeten met observaties, methodegebonden toetsen en toetsen van LOVS CITO.
De toetsen worden geanalyseerd en daar wordt het vervolgaanbod voor de school/groep/leerling op aangepast.
Voor de leerling wordt passend aanbod verzorgd wanneer het nodig is om af te wijken van het groepsaanbod (aan de boven- of onderkant).
Dit gaat altijd in overleg met de intern begeleider en ouders.

Reflecteren doen we op 3 niveaus:
- Directie en team reflecteren op schoolniveau (2 keer per jaar)
- Leerkracht en ib'er reflecteren op groepsniveau (3 keer per jaar)
- Leerkracht, ouders en leerling reflecteren op kindniveau (minimaal 3 keer per jaar)


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2019-2020 zijn er geen CITO eindtoetsen afgenomen in verband met COVID-19

De uitstroom van dit schooljaar is:

1 leerling naar Praktijkonderwijs

3 leerlingen naar Basisberoeps

1 leerling naar Basis/Kader

1 leerling naar Kaderberoeps

2 leerlingen naar Kader/TL

1 leerling naar TL

3 leerlingen naar TL/Havo

2 leerlingen naar Havo

3 leerlingen naar Havo/VWO

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven