Openbare Basisschool de Dordtse Til

Walevest 10 7885 AK Nieuw-Dordrecht

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Dordtse Til
  • Bij de school in het pand. De peuters gaan 10 uur per week naar de voorschool.
  • Dit is de slogan die de leerlingen samen hebben bedacht n.a.v. het pestproject.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging wordt gedaan door duo-partner, andere collega of een invaller.
Er wordt altijd gekeken naar de beste oplossing voor het moment van verlof.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Binnen het werken met ontwikkelingsmateriaal komen diverse vakgebieden extra aan bod in de verwerking.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Per groep per week 1 uur en 15 minuten pauze (buiten spelen).
Per groep per week 2 uur verlengde leertijd (zorg-halfuurtjes).
Groep 8 gaat elke week een middag naar het Junior College (VO), daar krijgen ze Engels/W&T/Bewegingsonderwijs

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We bieden onderwijs aan voor leerlingen van 2,5 t/m 12 (13) jaar. Leerlingen die we binnen ons basisarrangement of met de extra ondersteuning die met arrangementen geboden kan worden kunnen begeleiden zijn bij ons van harte welkom.
We hebben een toegankelijke school (zonder drempels en verdiepingen) met voldoende ruimte en expertise.
De klassen zijn zorgvuldig ingericht om tegemoet te komen aan de wensen van onze leerlingpopulatie.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven