School met de Bijbel

Marktveld 11 3264 AL Nieuw-Beijerland

  • Schoolfoto van School met de Bijbel
  • Schoolfoto van School met de Bijbel
  • Schoolfoto van School met de Bijbel

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op de website van die mooie school in Nieuw-Beijerland. Onze school is mooi omdat er gewerkt wordt aan een goede en doorgaande ontwikkeling van uw kind in een veilige omgeving. We staan en gaan voor mooi en goed onderwijs, wat is bevestigd tijdens het laatste inspectiebezoek. Daarnaast is het een mooie school omdat we werken aan het fundament van de kinderen voor de onbekende toekomst. De kinderen leren diep en maken toegerust een begin aan hun levensreis.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Fundament voor de Toekomst!
  • Pestvrij
  • Dorpscultuur
  • Topper in differentiëren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
317
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven