IKC Meester Siebering

Haarweg 27 7938 PS Nieuw-Balinge

  • Schoolfoto van IKC Meester Siebering
  • Yoga les
  • Schoolfoto van IKC Meester Siebering
  • Schoolfoto van IKC Meester Siebering
  • Schoolfoto van IKC Meester Siebering

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van IKC de meester Siebering in Nieuw Balinge. Dit is een Integraal Kind Centrum (IKC) wat inhoudt dat wij opvang en onderwijs bieden aan kinderen van 0 tot 13 jaar.

Op de meester Siebering werkt een open en professioneel team aan een optimale ontwikkeling van onze leerlingen. Wij werken met chromebooks, een smartboard in elk lokaal en wij werken actief aan een positief en veilig schoolklimaat: PBS (Positive Behavior Support). 

Naast en tussen de reguliere vakken door besteden wij veel aandacht aan bewegen omdat leren en bewegen hand in hand gaat. Wij noemen ons dan ook: "school in beweging". 

U bent van harte welkom voor een rondleiding en een gesprek. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • School in Beweging

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
60
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven