Openbare Basischool De Bascule

Sportlaan 85 7833 CH Nieuw-Amsterdam

  • Door spelend leren kunnen de leerlingen zich optimaal ontwikkelen.
  • Door gezamenlijk te bewegen en gezond te eten en drinken stimuleren wij de leerlingen om hierop te letten en mee te doen!
  • We stimuleren leerlingen om veel te lezen en doen dit door leesmotiverende activiteiten! Lezen is leuk!
  • leerlingen leren al vroeg op de basisschool om zelf te kiezen en daar dan ook verantwoordelijk voor te zijn. Ze groeien hiervan!

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Tweejaarlijks wordt de leerlingenenquête afgenomen. Het resultaat wordt met de leerlingenraad besproken en actiepunten worden opgesteld. De gemiddelde waardering van de leerlingen was in 2018 een 8,09.

In het jaar 2020 zal er opnieuw een enquête worden afgenomen.

Door de coronacrisis is de afname niet volledig afgenomen. De onderwijsinspectie heeft aangegeven dat deze resultaten buiten beschouwing blijven en op een later tijdstip ingehaald mogen worden.

Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In mei 2018 is er een oudertevredenheidsonderzoek geweest. Scholen met Succes heeft dit onderzoek uitgevoerd.

De ouders van obs De Bascule geven de Bascule een 7,63 als rapportcijfer.

In 2020 zal er opnieuw een enquête worden afgenomen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven