Openbare Basischool De Bascule

Sportlaan 85 7833 CH Nieuw-Amsterdam

  • Door spelend leren kunnen de leerlingen zich optimaal ontwikkelen.
  • Door gezamenlijk te bewegen en gezond te eten en drinken stimuleren wij gezond gedrag bij onze leerlingen.
  • Leesonderwijs is een speerpunt op onze school. Door middel van verschillende activiteiten stimuleren we het lezen.
  • leerlingen leren al vroeg op de basisschool om zelf te kiezen en daar dan ook verantwoordelijk voor te zijn. Ze groeien hiervan!

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Tweejaarlijks wordt de leerlingenenquête afgenomen. Het resultaat wordt met de leerlingenraad besproken en actiepunten worden opgesteld. De gemiddelde waardering van de leerlingen was in 2020 een 8,58. Dat is een hogere score dan de waardering in 2018 (8,09). 

In het jaar 2022 zal er opnieuw een enquête worden afgenomen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In 2020 heeft er een oudertevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Scholen met Succes heeft dit onderzoek uitgevoerd.

De ouders van obs De Bascule geven de Bascule een 7,84 als rapportcijfer. Deze waardering is hoger dan in 2018 (7,63).

In 2022 zal er opnieuw een enquête worden afgenomen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven