Lambertusschool Netersel

Beemke 2 5534 AH Netersel

  • Schoolfoto van Lambertusschool Netersel
  • Schoolfoto van Lambertusschool Netersel
  • Schoolfoto van Lambertusschool Netersel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onderwijsstichting KempenKind is aangesloten bij de Invalpool. In principe worden de vervangingen van daaruit georganiseerd. Het kan echter voorkomen dat er geen vervanger beschikbaar is, bijvoorbeeld bij een griepgolf.
Gezien de krapte op de arbeidsmarkt komt dit helaas steeds vaker voor. Indien er geen vervanging beschikbaar is worden de stappen uit het vervangingsprotocol van KempenKind gevolgd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken op onze school aan eigentijds onderwijs. Voor een toelichting zie Missie/Visie.

De groepen 5 t/m 8 krijgen één keer per week les van een combinatiefunctionaris (vakleerkracht gym).

Deze combinatiefunctionaris verzorgt de toestellessen.

De groepen 5 en 6 krijgen één keer per week een half uur muziekles van Nanette Kuijpers (vakdocent muziek)

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Voor de precieze invulling van de onderwijstijd, zie bijlage "Weekrooster Lambertusschool 2022-2023" bij Mijn scholen op de kaart.

* dit rooster van 2022-2023 wordt later nog bijgevoegd

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school momenteel in het kader van Passend Onderwijs kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. 

U vindt het schoolondersteuningsprofiel bij onze school in Scholen op de kaart.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In  schooljaar 2022-2023 gaan we het schoolondersteuningsprofiel bijstellen met herziene ambities.

 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij hanteren een instroombeleid voor kleuters.

Terug naar boven