Kardinaal de Jongschool

Bramerduinenpad 10 9163 KG Nes (Gem. Ameland)

Schoolfoto van Kardinaal de Jongschool

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leerdoelgericht onderwijs
  • Talentontwikkeling
  • Heemkundeprojecten
  • Buitenlessen
  • Meertaligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We leven, leren en werken allemaal samen op het eiland Ameland. We nemen de natuur en de unieke elementen van het eiland mee in onze lessen, verhalen en belevingen. Onze leerlingen groeien op in een hechte samenleving waar veel met en voor elkaar gedaan wordt. Het is een gemeenschap waarin tradities en eilander gewoonten onderdeel zijn van de opvoeding. Het leven op een eiland maakt ook dat we meer op elkaar gericht zijn en inclusiever onderwijs bieden dan de scholen aan de wal. Zoeken naar het beste aanbod en de meest passende oplossingen voor iedere leerling horen daar ook bij.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
162
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We onderzoeken regelmatig of er bij ouders behoefte is voor het wijzigen van schooltijden naar een continurooster en peilen we de behoefte voor opvang buiten schooltijden. Dit doen we in samenwerking met de MR en de kinderopvang Het Wantij.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven