Freule van Pallandtschool

Van Pallandtweg 15 A 4182 CB Neerijnen

  • Wij staan bekend om:
· Onze creatieve middagen
· Het ontdekkend leren en samenwerken
· De buitenlessen
· Ons ECO-team
  • Schoolfoto van Freule van Pallandtschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingtevredenheidsenquête is in het schooljaar 2022-2023 afgenomen. Als team van de Freule van Pallandtschool zijn we blij met deze uitslag; met name met het feit dat leerlingen zich veilig voelen op school. Het gemiddelde rapportcijfer dat de kinderen aan de school geven is een 8,2; daar mogen we best trots op zijn.
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De ouderbetrokkenheidsenquête is in het schooljaar 2020-2021 afgenomen.

Juist in dit schooljaar met de nodige coronamaatregelen zijn we dankbaar met de waardering van de ouders.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven