Freule van Pallandtschool

Van Pallandtweg 15 A 4182 CB Neerijnen

  • Wij staan bekend om:
· Onze creatieve middagen
· Het ontdekkend leren en samenwerken
· De buitenlessen
· Ons ECO-team
  • Schoolfoto van Freule van Pallandtschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Helaas is het niet te voorkomen dat ook onze leerkrachten wel eens ziek zijn. Ook kan er een andere reden zijn dat een leerkracht niet kan werken (nascholing of buitengewoon verlof). Wij doen ons uiterste best om vervanging te regelen. Ons schoolbestuur is aangesloten bij een invalpool. Vanwege het tekort aan leerkrachten lukt het de invalpool ook niet altijd om iemand te sturen. 
Toch kan het voorkomen dat er geen vervanger beschikbaar is. Zeker als er een griepepidemie heerst. Op dat moment maakt de school gebruik van een stappenplan waarbij we eerst kijken of er nog intern een collega gevonden kan worden om (extra) te werken. Lukt ook dit niet dan kan er besloten worden om de kinderen op te delen over de andere groepen. Maar ook deze oplossing kent haar grenzen. Als er geen andere opties meer beschikbaar zijn, dan zijn we genoodzaakt om de kinderen niet naar school te laten komen. U wordt daar uiteraard op tijd van op de hoogte gebracht en mocht u zelf geen opvang kunnen regelen, dan zullen we als school uw kind opvangen.    

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Met ingang van schooljaar 2023-2024 starten we op de Freule van Pallandtschool met een ander organisatiemodel. Wij werken dan met 3 groepen, te weten de groepen 1/2/3, 4/5 en 6/7/8. In het nieuwe organisatiemodel gaan we met extra onderwijsassistenten werken. Die worden met name ingezet in groep 1/2/3 en 6/7/8.
In de loop van dit schooljaar zal het nieuwe organisatiemodel verder worden uitgerold en zullen de ouders van de leerlingen van onze school voortdurend worden geïnformeerd.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Freule van Pallandtschool biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar. Op onze school hebben we gekwalificeerde leerkrachten, een rekenspecialist, een taalspecialist, een internbegeleider, een leerkrachtondersteuner die 3 leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis begeleidt.

Omdat we een gedifferentieerd aanbod hebben, kunnen nagenoeg alle leerlingen geplaatst worden op onze school. De grenzen van onze mogelijkheden staan beschreven in het school ondersteuningsplan (SOP).

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Als team hebben we in het schooljaar 2022-2023 de cursus EDI (Expliciete directe instructie) gevolgd en wordt dit in schooljaar 2023-2024 vervolgd. Door deze cursus te volgen zullen leerlingen nog beter op eigen niveau instructie ontvangen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Sinds januari 2023 verzorgt Chapeau Kinderwerk de buitenschoolse opvang (BSO) op onze school. In een gezellig ingericht lokaal kunnen de kinderen waarvan de ouder(s) werken na schooltijd genieten van leuke activiteiten die passen bij onze Eco-school. Dat gebeurt op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 14:00.
Samen met Chapeau Kinderwerk onderzoeken we of een peuterspeelzaalvoorziening mogelijk is.

Terug naar boven