Freule van Pallandtschool

Van Pallandtweg 15 A 4182 CB Neerijnen

  • Wij staan bekend om:
· Onze creatieve middagen
· Het ontdekkend leren en samenwerken
· De buitenlessen
· Ons ECO-team
  • Schoolfoto van Freule van Pallandtschool

In het kort

Toelichting van de school

Fijn dat u een kijkje neemt op Scholen op de kaart om onze school beter te leren kennen. We hopen dat u zo een goed beeld krijgt van onze school. U kunt ook nog informatie vinden op onze website: www.freulevanpallandtschool.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Vertrouwen
  • Compassie
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Freule van Pallandtschool is een kleine dorpsschool. In schooljaar 2022-2023 had de Freule van Pallandtschool op de teldatum 57 leerlingen. Op grond daarvan hebben we 's morgens vier groepen geformeerd en 's middags drie groepen. 

In schooljaar 2023-2024 vormen we drie groepen; dat zijn groep 1/2/3, groep 4/5 en groep 6/7/8.
Zowel in groep 1/2/3 als in groep 6/7/8 is er 's morgens een onderwijsassistent aanwezig.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
57
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Sinds het schooljaar 2016-2017 werken wij volgens het 5-gelijke-dagen-model. Een schooldag duurt van 08:30 tot 14:00 uur. Tussen de middag eten de kinderen met hun eigen klas met de eigen leerkracht. Na dat kwartier gaan de kinderen een kwartier buiten spelen onder leiding van dezelfde kracht. 
De leerlingen van groep 1 zijn om de week op vrijdag vrij.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven