Basisschool De Kwir

Kloosterpad 14 6086 AK Neer

  • Onze administratief-medewerkster heet u altijd hartelijk welkom ook onze school.
  • Heerlijk klimmen en klauteren op het schoolplein!
  • Werken vanuit thema's en projecten, zo willen we ons onderwijs steeds meer vorm geven.
  • Ouders kunnen de ontwikkeling van hun kind volgen in Mijn Rapportfolio.
  • Leren over gezondheid in samenwerking met Kerngezond.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We kunnen heel tevreden zijn over deze leerling-scores. Leerlingen scoren bijna op alle onderdelen boven de 8,0. Aantasting van sociale veiligheid zelfs boven de 9,0.

Vanuit deze gegevens mogen we stellen dat onze leerlingen heel erg tevreden zijn over de school en de sociale veiligheid. Uiteraard blijven we dit goed monitoren.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ouders zijn tevreden over de sfeer en de veiligheid op school. Ook over het onderwijsleerproces kunnen we stellen dat ouders tevreden zijn.  

Ouders geven een 7,2 voor de informatie die ze krijgen over wat er op school gebeurt. Hierin hebben we het afgelopen jaar geinvesteerd. De corona-crisis heeft dit natuurlijk wel moeilijker gemaakt, omdat het niet mogelijk was om ouders op school uit te nodigen. Hier is dus nog winst te halen op het moment dat het weer mogelijk is om ouders uit te nodigen op school. 

We willen ouders graag voorzien van de juiste informatie over hun kind(eren). Uit deze enquete blijkt dat we nog niet altijd helemaal goed afstemmen op de behoeften van de ouders. Aankomende jaar zullen we proberen goed in beeld te krijgen welke informatie ouders over hun kind willen krijgen, zodat we hier onze informatie beter op kunnen afstemmen. 

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven