Basisschool De Kwir

Kloosterpad 14 6086 AK Neer

  • In samenwerking met SparkTechlab maken we ons wetenschap & techniekonderwijs interessant!
  • Een leuke activiteit waaraan onze groep 7 ieder jaar deelneemt!
  • Onze leesconsulente geeft regelmatig gastlessen. Zo houden we ons leesonderwijs boeiend!
  • Onder leiding van een grote groep vrijwilligers, werken onze kleuters in onze eigen schooltuintjes!
  • We bieden leerstof in veel verschillende werkvormen aan, waarbij we kinderen zelf laten ontdekken en onderzoeken.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We mogen trots zijn op de resultaten. Zowel leerlingen, ouders en medewerkers geven ons voor de veiligheid en het schoolklimaat een cijfer tussen de 7,5 en de 9! De leerlingen geven op alle onderdelen zelfs een cijfer boven de 8! Nadat we de resultaten hebben geanalyseerd en gesprekken hebben gevoerd met enkele willekeurige leerlingen, hebben we de volgende conclusies getrokken:

  • Enkele kinderen voelen zich niet altijd veilig, vooral op het schoolplein en bij de fietsenstalling. Hier moet aandacht voor zijn. We zullen mogelijke oplossingen hiervoor bespreken in het team. 
  • Sommige kinderen geven aan wel eens gepest te worden. Het is daarom belangrijk om in alle klassen hier preventief aandacht aan te (blijven) besteden. Dit willen we organiseren door iedere week, in iedere klas, minimaal een half uur SEO-lessen (sociaal-emotionele ontwikkeling lessen) op het rooster in te plannen. Hierin is het voor de bovenbouwgroepen ook zinvol om hier nog extra aandacht aan te besteden d.m.v. een creatieve opdracht, het maken van een anti-pest-poster bijvoorbeeld. 

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven