Dr. Ariëns Daltonschool

Rutgerinkdijk 3 7161 EW Neede

  • Schoolfoto van Dr. Ariëns Daltonschool
  • Schoolfoto van Dr. Ariëns Daltonschool
  • Samen spelen op het schoolplein

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Voor  het regelen van de vervanging maken we gebruik van het Mobiliteitscentrum van het OBT, gevestigd in Borne. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Voor het bewegingsonderwijs maken wij onder meer gebruik van Beweeg Wijs . Dit is een organisatie met professionele medewerkers op het gebied van sport en spel en motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Beweeg Wijs verzorgt de detachering van speciaal opgeleide vrijetijdscoördinatoren. Zij worden opgeleid om samen met scholen te werken aan een extra kwaliteitsimpuls van de vrijetijdsbesteding op het schoolplein (vóór, tussen en na schooltijd)

De vrijetijdscoördinatoren worden o.a. ingezet als combinatiefunctionarissen om pleinspelen te begeleiden vóór, tussen en na schooltijd op speciale gedragszones op het schoolplein. Deze gedragszones zijn op onze plein aangebracht in de kleuren van Beweeg Wijs. 

Bij Beweeg Wijs werken kinderen uit alle groepen samen. De kinderen van groep 8 zijn getraind tot junior coaches en begeleiden de spelletjes. Ze zetten de spelmaterialen klaar en leiden en begeleiden de sport- en spelactiviteiten.

Twee keer per jaar organiseert de school, een  zgn. Groei en Bloeidag. Deze  dagen zijn voortgekomen uit een samenwerking tussen de Wijkmoestuin, buurtbewoners,  de woningstichting en de school.   De kinderen leren over zaaien, oogsten, verschillende soorten gewassen en alles wat er verder nog bij komt kijken. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De begin- en eindtijd is voor groep 1-2 gelijk aan de andere groepen. De verschillende vakgebieden en activiteiten zijn evenredig verdeeld over de week. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Sinds 2006 mogen scholen hun schooltijden aanpassen. Het totaal aantal lesuren dat kinderen in acht jaar tijd aan de basisschool moeten volgen, is 7.520 uur. 

Door de invoering van het gelijke dagen model, waardoor voor alle groepen dezelfde schooltijden gelden, zijn de uren evenredig verdeeld over de acht leerjaren. De kinderen maken daardoor meer dan voldoende onderwijsuren.  

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Voor het opstellen van het schoolondersteuningsprofiel wordt gebruik gemaakt van het model dat wordt gehanteerd vanuit  het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband IJssel ¦ Berkel. 

Meer informatie over het schoolondersteuningsprofiel kunt u nalezen op hun website.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven