Dr. Ariëns Daltonschool

Rutgerinkdijk 3 7161 EW Neede

 • Schoolfoto van Dr. Ariëns Daltonschool
 • Schoolfoto van Dr. Ariëns Daltonschool
 • Samen spelen op het schoolplein

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn de Daltonschool in Neede met een heel eigen karakter De school staat bekend om de goede en open sfeer onder de leerlingen, leerkrachten en ouders. Met een enthousiast team geven we invulling aan de Dalton kernwaarden:

 • Verantwoordelijkheid
 • Samenwerking
 • Zelfstandigheid
 • Effectiviteit
 • Reflectie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Dalton
 • open sfeer
 • persoonlijkheidsontwikkeling
 • beweegwijs
 • eigen karakter

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school is groeiende; voor 2020-2021 zal het aantal kinderen stijgen naar 94.   
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
94
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven