Dr. Ariëns Daltonschool

Rutgerinkdijk 3 7161 EW Neede

 • Schoolfoto van Dr. Ariëns Daltonschool
 • Schoolfoto van Dr. Ariëns Daltonschool
 • Schoolfoto van Dr. Ariëns Daltonschool
 • Schoolfoto van Dr. Ariëns Daltonschool

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn de Daltonschool in Neede met een heel eigen karakter De school staat bekend om de goede en open sfeer onder de leerlingen, leerkrachten en ouders. Met een enthousiast team geven we invulling aan de Dalton kernwaarden:

 • Verantwoordelijkheid
 • Samenwerking
 • Zelfstandigheid
 • Effectiviteit
 • Reflectie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Dalton
 • Open en betrokken sfeer
 • Ruimte en verantwoordelijkheid
 • Talent
 • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
111
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Directie: Marleen Bartelds (m.bartelds@keender.nl)

Intern begeleider: Melanie Lassche (m.lassche@keender.nl)

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven