Da Vinci Berkelland

Wheemerstraat 10 7161 AN Neede

  • Schoolfoto van Da Vinci Berkelland
  • Schoolfoto van Da Vinci Berkelland
  • Schoolfoto van Da Vinci Berkelland

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Da Vinci Berkelland, een fulltime gespecialiseerde basisschool voor hoogbegaafde kinderen. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Voor meer algemene informatie over de school verwijzen we u naar de website: www.davinci-berkelland.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Voltijds/Deeltijd HB onderwijs
  • Erkenning bij gelijkgestemden
  • Eigen ontwikkelingsdoelen
  • Relatie&Competentie&Autonomie
  • Welbevinden en Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Da Vinci Berkelland is de enige voltijds gespecialiseerde basisschool voor hoogbegaafde jongens en meisjes in de regio. In een straal van ongeveer 40 km bezoeken leerlingen onze school. Sinds 3 jaar bieden we naast voltijds HB onderwijs ook deeltijd HB onderwijs aan op de donderdag en vrijdag.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
24
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Verschillende documenten zoals het schoolveiligheidsplan en meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld zijn gezamenlijke documenten met SBO Diekmaat, de school waarmee wij in hetzelfde gebouw zitten. 

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven