Da Vinci Berkelland

Wheemerstraat 10 7161 AN Neede

  • Schoolfoto van Da Vinci Berkelland
  • Schoolfoto van Da Vinci Berkelland
  • Schoolfoto van Da Vinci Berkelland

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Da Vinci Berkelland, een fulltime gespecialiseerde basisschool voor hoogbegaafde kinderen. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Voor meer algemene informatie over de school verwijzen we u naar de website: www.davinci-berkelland.nl.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Da Vinci Berkelland is de enige voltijds gespecialiseerde basisschool voor hoogbegaafde jongens en meisjes in de regio. In een straal van ongeveer 40 km bezoeken leerlingen onze school. Sinds 3 jaar bieden we naast voltijds HB onderwijs ook deeltijd HB onderwijs aan op de donderdag en vrijdag.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
26
Landelijk gemiddelde
129

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven