Openbare basisschool De Hofmaat

Kievitstraat 112 7161 JH Neede

Schoolfoto van Openbare basisschool De Hofmaat

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Obs De Hofmaat neemt jaarlijks een leerling tevredenheidsonderzoek af. Hierin staat de veiligheid van de leerlingen centraal.

Het resultaat van dit onderzoek wordt besproken en, indien nodig, worden er interventies opgesteld.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Binnen onze organisatie, Stichting OPONOA, worden er eens in de twee jaar ouder tevredenheids onderzoeken afgenomen. De uitkomst van deze onderzoeken worden binnen het team besproken en, indien nodig, worden er interventies opgesteld.
Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven