Openbare Basisschool De Hofmaat

Kievitstraat 112 7161 JH Neede

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hofmaat

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op het schoolvenster van obs De Hofmaat.
De gegevens op dit venster zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school zelf. Waar nodig, geeft de school een toelichting op de gegevens en de cijfers. 

Obs De Hofmaat wil samen met ouders zorgen voor een optimale ontwikkeling van de leerlingen. Samen komen, samen spelen en samen leren is dan ook het motto. 

Wilt u meer weten over obs De Hofmaat?
Kijkt u dan op www.obsdehofmaat.nl of neem contact op: 0545-292090.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen komen, spelen en leren
  • Betrokkenheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Persoonlijk
  • Vernieuwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
149
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven