IKC de Kerneel

Speelhuijs 4 6031 HR Nederweert

  • Schoolfoto van IKC de Kerneel
  • Samen met het kind in gesprek over de vorderingen en de gestelde doelen.
  • Schoolfoto van IKC de Kerneel
  • Niet alleen leuk, maar ook ontzettend belangrijk!
  • Peuters en kleuters leren met en van elkaar!

In het kort

Toelichting van de school

Op de Kerneel, daar komen we samen tot bloei!

Van harte welkom bij het integraal kindcentrum de Kerneel in Nederweert. IKC de Kerneel werkt binnen de kern van Nederweert samen met IKC de Bongerd, IKC Budschop en Hoera kindercentra als partner voor de kinderopvang. Elke school heeft zijn eigen concept zodat ouders kunnen kiezen voor het onderwijs dat het beste bij hun past.

Samen sterk voor de kinderen van Nederweert!

We hopen dat u door de informatie op PO vensters  een goed beeld krijgt van de organisatie en inhoud van ons onderwijs .

Wilt u meer informatie of eens komen kijken? Neem gerust contact met ons op om een afspraak te maken. 

Kristel Bovend'eerdt, Directeur onderwijs Tel: 0495-631560  

Daniëlle Coenen, clustermanager HOERA kindercentra Tel: 06-21671593


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vernieuwend
  • Veilig
  • Passie
  • Talent
  • Teamwork

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Er zitten om en nabij 300 kinderen op onze school. Daarnaast gaan er ook nog kinderen naar de baby-, dreumes- en peutergroep van Hoera. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
297
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het team ziet een veilige omgeving waar je jezelf geborgen voelt als basis voor ontwikkeling.

De sfeer op school wordt bepaald door de manier waarop leerkrachten en kinderen met elkaar omgaan. 

Die goede sfeer en prettige omgang met elkaar ontstaat niet vanzelf. Daar moet elke dag opnieuw aan gewerkt worden.

Het team geeft vooral het goede voorbeeld en draagt dat over op de kinderen. Zo ontstaat een mooie wisselwerking! 

Daarnaast werken we op school met het programma "Beter omgaan met elkaar".

Terug naar boven