Openbare Basisschool de Klimop

Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert

 • We zijn een integraal Kindcentra samen met ikOOK! waardoor we aan ouders een compleet aanbod kunnen bieden van 0 tot 12 jaar!
 • In 2019 - 2020 is ons meubilair vernieuwd. We hebben zowel zit- als staanplaatsen zodat kinderen bewegend en samenwerkend kunnen leren.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij OBS De Klimop Nederweert.

Wij staan voor openbaar onderwijs aan 4- tot 12- jarigen dat kinderen voorbereidt op hun deelname aan het vervolgonderwijs en op de maatschappij, met het accent op talenten ontwikkelen met hoofd, hart en handen.

Op deze manier komen we tegemoet aan de ontwikkeling- en onderwijsbehoeften van alle kinderen, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied.
Wij zijn een school, die het sociaal-emotionele aspect net zo belangrijk vindt als het cognitieve aspect en zijn ervan overtuigd, dat wanneer kinderen goed in hun vel zitten, zij tot leren komen binnen hun eigen mogelijkheden.

Wij bieden een compleet dagarrangement aan voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar waarbij ook mogelijkheid is om (alleen) voor peuterspeelzaalwerk te kiezen. Binnen de dagopvang volgen kinderen vanaf 2 jaar een peuterprogramma waardoor een doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen is gewaarborgd. De werkwijze en inhoud van de opvang en de school zijn op elkaar afgestemd vanuit eenzelfde visie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Hoofd, hart en handen
 • Sterk pedagogisch handelen
 • Oog/oor voor open communicatie
 • Betrokkenheid leerling/ouders
 • Positief schoolklimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
198
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

ikOOK! Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang in de Kempen e.o. is verbonden aan ons schoolbestuur RBOB de Kempen.

Het aanbod van ikOOK! heeft als belangrijkste kenmerken:

 • kleinschalig, betrokken en een huiselijke sfeer; er is o.a. in de hal van de school een woonkeuken gerealiseerd.
 • aantrekkelijke tarieven; zie www.ik-ook.nu voor uitgebreide informatie
 • divers aanbod; verlengde opvangtijden, peuterochtenden, buitenschoolse opvang, kinderdagopvang en opvang tijdens de vakanties
 • afwisselend aanbod van activiteiten; sport, cultuur en spel.
 • aansluiting met school; facilitair, pedagogisch, leerlijnen en overdracht.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven