Basisschool Budschop

Ospelseweg 18 6031 AK Nederweert

Schoolfoto van Basisschool Budschop

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Het afgelopen schooljaar hebben we geen eindtoets afgenomen, in verband met de Covid-19 pandemie. De verwachtingen van de leerkrachten van groep 8 en Bureau Wolters waren positief, richting Route 8.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

In januari en februari worden de midden toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem afgenomen. In mei en juni nemen we de eind toetsen af.

Op basis daarvan, de methodegebonden toetsen, de bevindingen van de leerkracht in de groep, gesprekken met ouders en kinderen worden de groepsplannen bijgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Op onze school wordt gewerkt met een heldere procedure als het gaat om het samenstellen van het schooladvies voor het voortgezet onderwijs.

In groep 7 starten we met de gesprekken met kinderen, ouders en leerkrachten om een passende keuze richting VO te kunnen maken.

Bij de samenstelling van het schooladvies gaan we uit van een aantal beschikbare gegevens, die we in de schoolloopbaan van de leerlingen verzameld hebben. U kunt hierbij denken aan resultaten van tussentoetsen over de afgelopen 8 schooljaren, intelligentiegegevens en gegevens uit observaties van leerkrachten over bijvoorbeeld werkhouding en doorzettingsvermogen.

Het advies wordt in overleg tussen leerkracht, kind, ouders en intern begeleider samengesteld.

Onze leerlingen doen het dit jaar goed op het VO. Met regelmaat en vol trots komen ze hun rapport of puntenlijst laten zien. De gegeven adviezen lijken goed aan te sluiten.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven