BS de Tweesprong

Sint Gerardusstraat 22 6034 SJ Nederweert-Eind

Schoolfoto van BS de Tweesprong

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Regelmatig wordt een enquête gehouden onder de ouders, leerlingen en leerkrachten van onze school. In een cyclus van drie jaar komen deze enquêtes aan bod. Deze enquêtes geven ons een goed beeld van zaken die goed lopen op onze school of zaken die verbeterd dienen te worden. De rapportages worden na afloop aan de betreffende doelgroep gerapporteerd. In maart 2018 is de laatste leerlingtevredensheidpeiling geweest. Deze hebben de leerkrachten met de leerlingen besproken. Tevens zijn de bevindingen aan bod geweest in de medezeggenschapsraad en de leerlingenraad.In de bijlage vindt u de resultaten van de leerlingtevredenheidspeiling 2018.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Een maal in de drie schooljaren nemen we een oudertevredenheidspeiling af. De laatste peiling is in maart 2020 afgenomen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven