BS de Tweesprong

Sint Gerardusstraat 22 6034 SJ Nederweert-Eind

  • Onder begeleiding experimenteren wij op gebied van techniek.
  • Bij de diverse thema's waaraan gewerkt wordt, wordt indien mogelijk een excursie gemaakt.
  • Leerlingen leren van en met elkaar.
  • Tijdens het bovenbouwplein komen diverse activiteiten aan bod.
  • Leren in een boeiende omgeving vinden wij belangrijk.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Regelmatig wordt een enquête gehouden onder de ouders, leerlingen en leerkrachten van onze school. In een cyclus van drie jaar komen deze enquêtes aan bod. Deze enquêtes geven ons een goed beeld van zaken die goed lopen op onze school of zaken die verbeterd dienen te worden. De rapportages worden na afloop aan de betreffende doelgroep gerapporteerd. In maart 2018 is de laatste leerlingtevredensheidpeiling geweest. Deze hebben de leerkrachten met de leerlingen besproken. Tevens zijn de bevindingen aan bod geweest in de medezeggenschapsraad en de leerlingenraad.In de bijlage vindt u de resultaten van de leerlingtevredenheidspeiling 2018.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Een maal in de drie schooljaren nemen we een oudertevredenheidspeiling af. De laatste peiling is in maart 2017 afgenomen. Onderstaande gegevens komen uit deze tevredenheidspeiling naar voren.
Tevredenheid
7,2

Terug naar boven