Jozefschool

Dammerweg 7 1394 GM Nederhorst den Berg

Schoolfoto van Jozefschool

In het kort

Toelichting van de school

De Jozefschool is een katholieke basisschool, gelegen in het hart van Nederhorst den Berg, die voor alle betrokkenen een veilige plek wil zijn waar een ieder zich thuis voelt. De Jozefschool is:
Een school waar kinderen met plezier naar toe gaan
Een school waar aandacht is voor eigenheid en samenwerking
Een school waar de structuur duidelijk is
Samen met en voor elkaar.

Onze belangrijkste taak is leiding geven aan het leerproces van leerlingen in een positief schoolklimaat. We werken hard aan onderwijsontwikkeling op een manier die bij ons past. Dat doen we onder andere door ICT en Vroeg Vreemde Talenonderwijs tot speerpunten te maken. ????????

Meer weten? Ga naar jozefschoolndb.nl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
249
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven