Godelindeschool

Godelindeweg 14 C 1412 HD Naarden

Schoolfoto van Godelindeschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De trend van de Eindtoets over de laatste vijf jaar laat een stabiele lijn zien. De score beweegt tussen 541,6 en 542,5. De scores op de Eindtoets zijn steeds ruim boven het landelijk gemiddelde. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We werken in de groepen 3 t/m 8 met het Leerling Volgsysteem van Cito. In leerjaar 2 wordt de toets Beginnende Geletterdheid afgenomen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

 Ruim 75% van de leerlingen stroomt uit naar Havo/VWO. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het laatste Inspectierapport (2012) is aan de Godelindeschool het Basistoezicht toegekend. 

Terug naar boven