Godelindeschool

Godelindeweg 14 C 1412 HD Naarden

Schoolfoto van Godelindeschool

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Godelindeschool bestaat uit een groep bevlogen en vakkundige mensen die ernaar streven kinderen een goede basis te bieden voor hun verdere leven. Aan de school zijn ongeveer 45 leerkrachten verbonden, waarvan velen in deeltijd werken. Dit betekent dat de meeste groepen te maken hebben met twee leerkrachten. Ons uitgangspunt is dat een groep maximaal twee vaste leerkrachten heeft. In een enkel geval moeten wij hier om organisatorische redenen van afwijken. De directie bestaat uit de locatiedirecteur en de meerscholendirecteur. De directie is verantwoordelijk voor het beleid en de ontwikkeling van de school en regelt de algemene gang van zaken.

De Godelindeschool is een erkende opleidingsschool en heeft een nauwe samenwerking met Hogeschool Theo Thijssen (HvU). Jaarlijks lopen studenten van deze Pabo stage op onze school en regelmatig stromen zij, na afstuderen, door als leerkracht op onze school.  

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkrachten afwezig is proberen wij om een vervanger in te zetten via de vervangingspool. Als dat niet lukt kijken we of er iemand van ons eigen personeel beschikbaar is. Ook hebben we enkele gepensioneerde collega's die graag een dag of enkele dagen komen vervangen op onze school. 

Soms lukt het ons niet om vervanging te regelen en vragen wij ouders om hun kinderen thuis te houden. Kinderen kunnen dan online verder met de lesstof. Als ouders niet in de gelegenheid zijn om opvang te organiseren voor hun kind, dan mag het kind naar school komen en wordt het opgevangen in een andere groep. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze leerlingen kunnen cognitief meer aan dan op de gemiddelde basisschool. We hebben door onze specifieke populatie veel ervaring met meer- en hoogbegaafde leerlingen. Voor deze leerlingen wordt het reguliere werk waar nodig gecompact en aangevuld met verrijkingsmateriaal. Ook wordt vakoverstijgend werk aangeboden, bijvoorbeeld in de weektaak. Voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, is er één dag per week een interne Plusklas. De leerkracht van de plusklas werkt met kleine groepjes aan uitdagende projecten. 

Waar mogelijk bieden we leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ondersteuning op niveau 1 (adaptief in de klas), op niveau 2 (extra in de klas) en/of met schoolarrangementen op niveau 3 (extra op school). Zorg op niveau 3 is beperkt mogelijk: We hebben drie dagen per week een RT-er in dienst. Zij werkt met individuele leerlingen of kleine groepjes (van twee à drie leerlingen).  

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven