Godelindeschool

Godelindeweg 14 C 1412 HD Naarden

Schoolfoto van Godelindeschool

In het kort

Toelichting van de school

De Godelindeschool is een openbare basisschool in Naarden en maakt deel uit van de Stichting Talent Primair

Wij zijn trots op onze school, op onze leerlingen en op onze leerkrachten. Er wordt op onze hard gewerkt en we bereiken goede resultaten. Maar we vinden het net zo belangrijk dat iedereen zich prettig en veilig voelt. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uitdagend leerklimaat
  • Positief pedagogisch klimaat
  • Professionele cultuur
  • Stevige duurzame basis
  • Hoge resultaten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Godelindeschool telde op 1 oktober 2022 599 leerlingen verdeeld over 24 groepen. Gedurende het schooljaar stromen nog ongeveer 50 leerlingen  (4 -jarigen) in. De school richt zich in eerste instantie op kinderen die in de buurt van school wonen, zowel uit Naarden als uit Bussum.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
599
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 hebben een lesweek van 24 uur en 45 minuten en hebben op jaarbasis minimaal 940 uur les. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben een lesweek van 26 uur en hebben ongeveer 1000 uur les op jaarbasis. In het schooljaar 2025-2026 wordt het weekrooster en het jaarrooster voor alle groepen gelijk. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven