Godelindeschool

Godelindeweg 14 C 1412 HD Naarden

Schoolfoto van Godelindeschool

In het kort

Toelichting van de school

De Godelindeschool is een openbare basisschool in Naarden en maakt deel uit van de Stichting Talent Primair

Wij zijn trots op onze school, op onze leerlingen en op onze leerkrachten. Er wordt op onze hard gewerkt en we bereiken goede resultaten. Maar we vinden het net zo belangrijk dat iedereen zich prettig en veilig voelt. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uitdagend leerklimaat
  • Positief pedagogisch klimaat
  • Professionele cultuur
  • Stevige duurzame basis
  • Hoge resultaten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Godelindeschool had op 1 februari 2023  601 leerlingen verdeeld over 24 groepen. De school richt zich in eerste instantie op kinderen die in de buurt van school wonen, zowel uit Naarden als uit Bussum.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
572
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven