Comeniusschool voor Basisonderwijs

Cort van der Lindenlaan 1 1412 BW Naarden

  • Schoolfoto van Comeniusschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Comeniusschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Comeniusschool voor Basisonderwijs

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Via een invalpoule van Talent Primair krijgen wij bijna alle vervanging rond! 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroep spelen en werken de kinderen de hele dag door rondom een thema. Binnen dit thema is er aandacht voor rekenen en taal maar ook voor alle andere vakken. Leren door te doen! 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Als school kiezen er ervoor om, waar het kan, flexibel om te gaan met de onderwijstijd. Dit kan betekenen dat een groep of een kind meer of minder tijd aan een vak besteden. 

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven