R.K. Basisschool WSKO Bernadette

De Gouwe 10 2673 BK Naaldwijk

  • Schoolfoto van R.K. Basisschool WSKO Bernadette
  • Schoolfoto van R.K. Basisschool WSKO Bernadette
  • Schoolfoto van R.K. Basisschool WSKO Bernadette

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Leerlingtevredenheidspeilingen nemen we jaarlijks af met de Thermometer van De Vreedzame School (groep 1 t/m 8), de leerlingvragenlijst van CITO (groep 5 t/m 8) en tweejaarlijks de leerling-tevredenheidspeiling WMK PO.

De tweejaarlijkse tevredenheidspeiling WMK PO treft u hier aan en is van februari 2023.
Hieruit bleek dat de leerlingen over het algemeen behoorlijk tevreden zijn op school. De score was 3,4 op een schaal van 0 tot 4, waarbij 4 de maximale score is.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In januari 2023 is een vragenlijst uitgezet onder alle gezinnen van school. In deze vragenlijst vroegen wij naar de ervaring/mening van ouders over het leerproces, de planmatige ondersteuning, de schoolcultuur, samenwerking met ouders, organisatiemanagement, imago en resultaten van ons onderwijs. Wij zijn geïnteresseerd in de mening van onze ouders, omdat we die kunnen gebruiken om onze activiteiten op bovenstaande gebieden te verbeteren, om de aan ons toevertrouwde kinderen zo optimaal onderwijs en een fijne schooltijd te geven.

U ziet dat de respons voldoende is en we met een 3,2 worden gewaardeerd (schaal 0 tot 4, waarbij 4 de maximale score is).
Op 11 van de 12 onderdelen scoren we een voldoende. Het onderdeel kwaliteitszorg scoorde 0,07 punt te weinig voor een voldoende. Wat we kunnen verbeteren is het informeren over verbeteringen waarmee we bezig zijn en verwachtingen en tevredenheid van ouders bevragen. M.b.t. dit laatste: de tevredenheidspeiling wordt standaard 1x per 2 jaar afgenomen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven