R.K. Basisschool WSKO Bernadette

De Gouwe 10 2673 BK Naaldwijk

  • Schoolfoto van R.K. Basisschool WSKO Bernadette
  • Schoolfoto van R.K. Basisschool WSKO Bernadette
  • Schoolfoto van R.K. Basisschool WSKO Bernadette

Het team

Toelichting van de school

Op school werken er met inbegrip van de directie, 38 onderwijsgevende en onderwijsondersteunende personeelsleden, waaronder leerkrachten die binnen ons zorgsysteem op bepaalde tijden leerlingen op school helpen met leerproblemen en een vakleerkracht gymnastiek voor de diverse groepen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op de Bernadetteschool werkt voldoende personeel om vervanging op te kunnen vangen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 zitten de kinderen van 4, 5 en 6 jaar bij elkaar. De kinderen werken en spelen met verschillende materialen, waar ze op dat moment aan toe zijn. Maar kinderen leren op deze leeftijd ook heel veel van elkaar. Samen ontdekken ze nieuwe dingen. Daarom hebben we bewust gekozen voor groepen kleuters van verschillende leeftijden.  

In de groepen 3 t/m 8 ligt dat anders. Daar zitten kinderen die ongeveer even oud zijn in een basisgroep bij elkaar. Dat is voor deze kinderen de beste manier om veel van het onderwijs te kunnen opsteken. Natuurlijk besteden we veel aandacht aan elk kind afzonderlijk.

Juist door de kinderen in een leeftijdsgroep te plaatsen, hebben we de tijd en mogelijkheid om de kinderen ook in kleine groepjes of individueel te begeleiden. Dat gebeurt in elke groep. We proberen rekening te houden met de leeftijd van de kinderen als we klassen samenstellen.    

Grotere kinderen zijn zelfstandiger en kunnen beter lezen. Daardoor kunnen ze ook in grotere groepen goed leren en werken. Als het niet anders kan, moeten we ook in de lagere klassen wel eens grotere groepen maken. Er komt op bepaalde tijden dan wel een extra leerkracht in de klas of een groep kinderen gaat met die leerkracht mee. Maar we proberen de klassen zo klein mogelijk te houden.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kleuters leren met name door middel van spelen. Daarom besteden we daar veel tijd aan en zorgen we voor zinvol materiaal dat uitnodigt tot verschillende vormen van spel. Omdat bewegen voor leerlingen uit een kleutergroep heel belangrijk is, gaan we iedere dag naar buiten of naar de speelzaal, waar volop materiaal is dat bewegen stimuleert. Als expressieactiviteiten staan drama, muziek, tekenen, knutselen, boetseren e.d. op het programma. Naast de huishoek en de bouwhoek zijn op onze school ook de chromebooks een vertrouwd beeld in de kleutergroepen.

Iedere dag zijn er kring-activiteiten, waarbij het accent ligt op de taal-denk-ontwikkeling. Elke kleuter speelt en werkt op zijn eigen niveau binnen het kader van ontwikkelingsgericht werken. De meeste activiteiten lopen in elkaar over en zijn om een centraal onderwerp heen gebouwd.
Vaak is niet in één oogopslag zichtbaar wat kinderen precies leren. Het lijkt erop of ze alleen maar spelen. In werkelijkheid is de leerkracht altijd bezig om, samen met de kinderen, situaties te creëren waardoor de kinderen zich verder kunnen ontwikkelen. Ze brengt hen op ideeën of legt hen een probleem voor. Naarmate de kinderen ouder worden, krijgen ze meer gerichte opdrachten ter voorbereiding op groep drie. Ze oefenen met taal- en rekenspelletjes en doen schrijfoefeningen. We doen die oefeningen volgens een systeem. Dan weten we zeker dat uw kind ‘alles’ gehad heeft.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij bieden onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. 
Om dat zo goed mogelijk te doen investeren wij in menskracht om kinderen te begeleiden. Zo hebben wij voor de groepen 3 en 4 elke ochtend een leraarondersteuner in dienst, die samen met de leerkracht de instructielessen verzorgt. Daarnaast 3 dagen per week een leerkracht die leerlingen verder helpt als de leerstof te moeilijk wordt om in de groep te volgen en voor kinderen die heel makkelijk leren een leerkracht voor 1 dag per week die hen uitdagender werk biedt. Kinderen van deze laatstgenoemde groep die nog meer uitdaging aankunnen, kunnen de laatste twee schooljaren Spaanse les krijgen.
Bij de kleutergroepen is een onderwijsassistent werkzaam.

Verder verwijzen we naar het POS Ouderrapport in de bijlage.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze intentie is om personeelsleden op te leiden tot NT2-specialist (Nederlands als 2e taal), specialist Het Jonge Kind en Gedragsspecialist, hoewel dit laatste ook onderdeel uitmaakte van de masteropleiding (S)EN, die meerdere collega's bij ons op school hebben gevolgd.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Samen met 2Samen werken wij aan de realisatie van een brede school, waarbij peuters af en toe de gelegenheid krijgen om aan te sluiten bij de kleuters. Deze samenwerking zal langzaam maar zeker uitgebreid worden in de komende tijd.

Terug naar boven