R.K. Basisschool WSKO Bernadette

De Gouwe 10 2673 BK Naaldwijk

  • Schoolfoto van R.K. Basisschool WSKO Bernadette
  • Schoolfoto van R.K. Basisschool WSKO Bernadette
  • Schoolfoto van R.K. Basisschool WSKO Bernadette

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze Bernadetteschool.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en van de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken
  • Verantwoordelijk leren zijn
  • Veiligheid
  • Opbrengstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen op de Bernadetteschool zijn verdeeld over 17 groepen waaronder vijf kleutergroepen en 12 parallelgroepen 3 t/m 8.

In de groepen 1 en 2 zitten de kinderen van 4, 5 en 6 jaar bij elkaar. De kinderen werken en spelen met de materialen waar ze op dat moment aan toe zijn. Maar kinderen leren op deze leeftijd ook heel veel van elkaar. Samen ontdekken ze nieuwe dingen. Daarom hebben we bewust gekozen voor groepen kleuters van verschillende leeftijden.

In de groepen 3 t/m 8 ligt dat anders. Daar zitten kinderen die ongeveer even oud zijn in een basisgroep bij elkaar. Dat is voor deze kinderen de beste manier om veel van het onderwijs te kunnen opsteken. Natuurlijk besteden we veel aandacht aan elk kind afzonderlijk. Juist door de kinderen in een leeftijdsgroep te plaatsen, hebben we de tijd en mogelijkheid om de kinderen ook in kleine groepjes of individueel te begeleiden. Dat gebeurt in elke groep.

De groepsgrootte varieert van 24 tot 30 leerlingen per groep.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
435
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In de vakanties is de BSO van Stichting Kinderopvang 2Samen open van 8-18 uur. In de schoolweken van 7.30-18.00 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich veilig en geborgen voelt bij onze school. Daarom hebben we afspraken gemaakt over hoe we met elkaar omgaan. We hanteren vijf schoolregels die we ieder schooljaar met de kinderen bespreken:

We vinden iedereen even belangrijk.

We zijn aardig voor elkaar.

We helpen elkaar.

We zijn respectvol en beleefd.

We spelen en werken volgens de afgesproken regels.*(taalgebruik, op je beurt leren wachten, omgang met spullen, gehoorzaamheid, rust)

Terug naar boven