Christelijke Basisschool Rehoboth

Hoefblad 13 2671 WX Naaldwijk

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Rehoboth
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Rehoboth

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool Rehoboth. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ruimte om te leren
  • Samenwerken
  • Plezier
  • Veiligheid
  • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Rehoboth kent de laatste jaren een redelijk stabiel leerlingenaantal. Dat aantal ligt rond de 185 leerlingen. Gemiddeld hebben de groepen 24 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
181
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Rehoboth werkt met een continurooster. De leerkracht eet met de groep in de klas. Het buitenspelen, een half uur per dag, gebeurt onder toezicht van twee medewerkers van Kwest en een groep ouders. De leerkracht heeft dan pauze. Om het toezicht tijdens het buitenspelen te bekostigen, wordt een bijdrage van 50 euro aan ouders gevraagd. De voorschoolse en naschoolse opvang worden apart betaald door ouders.

De naschoolse opvang wordt ook verzorgd door andere kinderopvangorganisaties in Naaldwijk. De leerlingen worden opgehaald en op locatie opgevangen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Sinds 2016 is schoolklimaat en veiligheid opgenomen in het Veiligheidsplan.

Terug naar boven