R.K. Basisschool WSKO Joannes

Wollegras 39 2671 ZZ Naaldwijk

  • Coöperatief leren zorgt ervoor dat leerlingen van en met elkaar leren.
  • Kinderen leren samenwerken. Luisteren naar elkaar en discussiëren is hier onderdeel van. Een effectieve manier van leren.
  • Wij investeren in een positief schoolklimaat, waarin we oog hebben voor het welbevinden van leerlingen.
  • We zetten ICT in om kinderen toekomstige vaardigheden te leren. Lesstof verwerken we digitaal, wat zorgt voor meer gepersonaliseerd leren.
  • Schoolfoto van R.K. Basisschool WSKO Joannes

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op WSKO Joannesschool. Op deze pagina laten wij u graag zien en lezen waar wij als school voor staan. Ons onderwijs wordt vormgegeven vanuit vier kernwaarden; ontwikkelingsgericht, eigenaarschap, vertrouwen en samen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkelingsgericht
  • Samen
  • Eigenaarschap
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
237
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Voor onze verdere protocollen verwijzen wij u graag door naar onze website, onder het kopje informatie.

Terug naar boven