Christelijk Nationale Basisschool De Verbindingsweg

Verbindingsweg 2 9581 TH Musselkanaal

Schoolfoto van Christelijk Nationale Basisschool De Verbindingsweg

In het kort

Toelichting van de school

Op dit moment leest u de schoolpagina van één van onze 14 scholen, die behoren tot de Scholengroep Perspectief. Van deze scholen bieden er 12 regulier basisonderwijs en de andere 2 speciaal (basis)onderwijs. Vanuit onze visie willen we aan zoveel mogelijk leerlingen onderwijs en begeleiding bieden dat bij hen past. Daarom zijn we ook blij dat we zoveel verschillende vormen van onderwijs binnen onze eigen deuren kunnen bieden.  Wat kunnen ouders verwachten op een school van Scholengroep Perspectief? Voor al onze scholen geldt het volgende kader:

Bij de scholen van Scholengroep Perspectief:

- werken we vanuit een christelijke en/of algemeen bijzondere achtergrond;

- heerst een goed pedagogisch klimaat waar kinderen zich veilig voelen en waar ze zichzelf mogen zijn;

- worden kinderen betrokken bij hun eigen ontwikkelingsproces en wordt eruit een kind gehaald wat erin zit;

- werkt deskundig personeel met een warm hart voor kinderen;

- wordt er zoveel mogelijk onderwijs op maat aangeboden;

- worden goede resultaten behaald;

- wordt er nauw samengewerkt met ouders en wordt hun inbreng gewaardeerd.

Iedere school is vrij om hier op eigen wijze invulling aan te geven. Daardoor verschillen scholen ook weer van elkaar. Ook dat vinden we belangrijk. Ook zijn we voortdurend bezig om te groeien of te veranderen. Als bestuur zijn we daarom ook steeds met de scholen in gesprek om ervoor te zorgen dat het onderwijs eigentijds en toekomstgericht vorm wordt gegeven. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eerst het kind,dan de leerling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

C.B.S. De Verbindingsweg is een kleine school. De laatste jaren zien we het leerlingenaantal van de scholen groeien. Momenteel bezoeken ruim zeventig leerlingen de school. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
76
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Beste ouders/verzorgers,

Graag zou ik het goedkoopste gastouderhuis bij u in de buurt onder uw aandacht willen brengen. Fijn zo dicht bij huis!

Door kleinschaligheid en regelmaat in een huiselijke sfeer, wordt een veilige en vertrouwde omgeving gecreëerd waarin er volop aandacht is voor ieder kind. Het belangrijkst is, dat uw kind zich prettig voelt en daardoor u als ouders ook!

Behalve kwaliteit (als gastouder voldoe ik volledig aan de wettelijke eisen) is mijn opvang ook flexibel. De administratieve verantwoording aan u en aan de officiële instanties wordt van A tot Z samen met u goed geregeld door het Provinciaal Gastouderbureau te Veendam!

Persoonlijk: Ik ben een warme en gezellige persoonlijkheid en gek op  kinderen.Ik ben graag samen met de kinderen bezig met knutselen.

We hebben een grote tuin met speeltoestellen (in de zomer zelfs met zwembad)We hebben dieren.

Tot ziens bij GASTOUDERHUIS ANITA!

Verbindingsweg 19

9581 TG Musselkanaal (Groningen)

0641-975261

Email: gastouderhuisanita@gmail.com

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven