Openbare Basisschool De Musselhorst

Spireastraat 4 9581 CZ Musselkanaal

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Musselhorst

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de informatiepagina van obs de Musselhorst te Musselkanaal. Via deze weg krijgt u slechts een indruk van obs de Musselhorst. Op www.obsdemusselhorst.nl vindt u nog meer informatie. Ook kunt u contact opnemen via 0599-416236 of info@obsdemusselhorst.nl

In onze schoolgids 2017-2018, o.a. te vinden op onze website, kunt u alles lezen over onze school en het onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerken
  • Warm pedagogisch klimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

obs De Musselhorst heeft een leerlingenaantal van ongeveer 80 verdeeld over 4 combinatiegroepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
68
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven