St. Antoniusschool

Floralaan 41 9581 TZ Musselkanaal

Schoolfoto van St. Antoniusschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij hebben in het schooljaar 2022-2023 gewerkt met de vragenlijsten van Vensters om de sociale veiligheid van de kinderen te monitoren. We vinden het belangrijk om te weten hoe onze kinderen zich op school voelen, zodat we daar tijdens onze lessen zo goed mogelijk aandacht aan kunnen besteden. Een vriendelijke omgang in een sfeer van openheid, eerlijkheid en vertrouwen vinden wij belangrijk om de kinderen een optimistisch toekomstperspectief mee te geven. Vanuit veiligheid, wederzijds respect en een goede sfeer geven wij vorm aan ons onderwijs.
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022-2023 is de oudertevredenheidspeiling afgenomen van Vensters PO. Deze is te vinden op de website van Scholen op de Kaart. Helaas is het aantal ouders dat de vragenlijst heeft ingevuld laag waardoor de uitslag niet representatief is. De uitslag van de enquête gebruiken we intern om de communicatie met ouders verder te verbeteren. 
Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven