St. Antoniusschool

Floralaan 41 9581 TZ Musselkanaal

Schoolfoto van St. Antoniusschool

Het team

Toelichting van de school

Onze school heeft een enthousiast en betrokken schoolteam, bestaande uit 7 teamleden. Hiervan zijn 3 mannelijke en 4 vrouwelijke leerkrachten. Verder is er een Meerschools Intern Begeleider, een onderwijsassistente, een conciërge en een directeur aanwezig.

Een groot deel van de leerkrachten werkt fulltime en is dus elke dag in de groep. Dit komt het onderwijs en de persoonlijke band met de kinderen ten goede. 


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging

Bij ziekte of verlof van een leerkracht proberen we via SLIM personeelsbemiddeling een vervanger te regelen die de groep kan overnemen. Helaas lukt dit in sommige gevallen niet. Dan kijken we eerst of er een leerkracht ambulant is die de groep kan overnemen. Als dat niet lukt, zullen de kinderen verdeeld worden onder de andere leerkrachten. In het uiterste geval wordt ouders verzocht de kinderen thuis te laten. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Er is een vakdocent bewegingsonderwijs werkzaam op de St. Antoniusschool. Hij verzorgt voor alle kinderen van de school de gymlessen.  Iedere groep heeft een eigen groepsleerkracht. Voor verschillende vakken wordt er groepsdoorbroken gewerkt. 

 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het schooljaar 2023-2024 starten we met drie combinatie groepen. Eén groep 1/2, één groep 5/6 en één groep 6/7. De kinderen van groep 1 zijn op vrijdag vrij, dan komen alleen de kinderen van groep 2 naar school en zitten samen in één klas. 

Wij geloven dat kinderen spelenderwijs snel leren. We zullen er dan ook voor zorgen dat er een leerrijke omgeving is die kinderen uitdaagt om te ontdekken. Door de ervaring leren kinderen sneller, makkelijker en vinden zij het ook leuker. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 20.01 

Alle basisscholen, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de provincie Groningen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 20-01. Het samenwerkingsverband PO 20.01 is onderverdeeld in 5 deelverbanden: gemeente Groningen, West, Noord, Zuid-Oost en het gespecialiseerd onderwijs. Samen zorgen we er voor dat elke leerling in het samenwerkingsverband mee kan doen.   

Het onderwijs op de basisschool is zó ingericht, dat het past bij de mogelijkheden van een leerling.  

Dit noemen we de basisondersteuning. Maar soms lukt het de school niet om dit onderwijs te geven. Dan volgt een gesprek met de ouder(s). Samen wordt gekeken wat nodig is, wat de school (niet) kan en waar dit eventueel wel mogelijk is.   

De school hoeft het niet alleen te doen.  

De school kan een beroep doen op specialisten om duidelijk te krijgen wat nodig is. De intern begeleider van de school speelt hier een sleutelrol in. Er zijn binnen schoolbesturen expertiseteams om te helpen. En het is mogelijk voor de school om via het samenwerkingsverband en het eigen onderwijsondersteuningsteam hulp te vragen om mee te kijken. Het eigen onderwijsondersteuningsteam bestaat uit orthopedagogen en specialisten. Samen met ouders wordt gekeken wat een goede vervolgstap is voor de ontwikkeling van de leerling. Soms is de conclusie dat extra ondersteuning nodig is.  

Extra ondersteuning wordt gegeven in het gespecialiseerd onderwijs. 

In het samenwerkingsverband zijn een aantal scholen gespecialiseerd om extra ondersteuning te geven aan leerlingen. We hebben het dan over het Speciaal BasisOnderwijs en het Speciaal Onderwijs.  Op deze scholen werken leerkrachten met speciale kennis, ervaring en tijd om een leerling te begeleiden. Bij de school werken ook deskundigen, die de leerkrachten ondersteunen. Zoals bijvoorbeeld een orthopedagoog of een psycholoog. De groepen zijn vaak iets kleiner dan op een gewone basisschool. Plaatsing op deze scholen kan alleen als de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) heeft. Zo staat het in de wet. De TLV wordt aangevraagd door de basisschool.   

Als u meer wilt weten over het samenwerkingsverband, kunt u kijken op de website: swv 20-01 

Natuurlijk kan de intern begeleider van de school u er ook meer over vertellen. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij kunnen op school specialistische hulp inzetten door de ondersteuning van het Onderwijs Ondersteunings Team van Primenius. Zij worden ingezet bij specifieke zorgvragen van ouders, de leerkracht en/of intern begeleider. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voor doelgroep kinderen hebben we een aangepast programma.

Terug naar boven