St. Antoniusschool

Floralaan 41 9581 TZ Musselkanaal

Schoolfoto van St. Antoniusschool

In het kort

Toelichting van de school

De St. Antoniusschool is een school, waar

+ kwalitatief goed les wordt gegeven

+ elke groep een eigen leerkracht heeft

+ veel aandacht wordt besteed aan de tradities uit de Katholieke Kerk

+ een goed pedagogisch klimaat heerst en waar normen en waarden zeer belangrijk zijn

+ de kinderen zich veilig voelen

+ naast de hoofd- en zaakvakken veel aan sport en cultuur wordt gedaan

Mocht u geïnteresseerd zijn om een kijkje te nemen in onze school of voor een gesprek met de directie, neemt u dan contact op met de directeur Vinnie Jacobsen op telefoonnummer 0599-413994. Onze website is www.st-antoniusschool.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gepersonaliseerd onderwijs
  • Vernieuwend en eigentijds
  • (eigen) verantwoordelijkheid
  • Katholieke Identiteit
  • Betrokken en gemotiveerd

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal op de St. Antoniusschool is stabiel rond de 150 kinderen. Onze kinderen komen uit de wijde omgeving van de school. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
143
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de St. Antoniusschool werken we met het vijf-gelijke-dagen model. Dat betekent dat alle groepen van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 14.00 uur naar school gaan. Alleen de kinderen van groep 1 zijn op vrijdag vrij.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op de St. Antoniusschool vinden we het belangrijk dat alle kinderen zich vellig voelen. We vinden het belangrijk dat ieder kind er mag zijn en zichzelf kan en mag zijn. Alle leerkrachten hebben de scholing pedagogisch tact gevolgd. Het uitgangspunt van ons onderwijs is dat alle kinderen zich gezien en erkend voelen op school. Dit is de basis van waaruit de kinderen zich bij ons op school kunnen en mogen ontwikkelen. 

Terug naar boven