Christelijke Basisschool Op de Zandtange

Zandtangerweg 29 9584 AL Mussel

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Op de Zandtange

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wanneer we de antwoorden uit deze enquête tegen het licht houden zien we dat we winst kunnen halen op het terrein van feedback geven aan de leerlingen. Dit punt zullen we meenemen in onze teamontwikkeling .
Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Het afgelopen jaar is het niet makkelijk geweest om de ouderbetrokkenheid zo vorm te geven zoals we dat graag zouden willen. We hebben het gemist dat de ouders even binnen konden lopen en formeel maar zeker ook informeel een praatje konden maken. We hopen dat we hier het komend jaar weer vorm aan kunnen geven. Daarbij willen we ook de koffieochtenden waarbij de directie en de IB-er met de ouders informeel van gedachten wisselen weer gaan organiseren. Ook de open ochtend willen we in 2022 weer op de agenda zetten. Buiten dit houden we de ouders op de hoogte via de maandelijkse Nieuwbrief, de Parro app en de toegang tot het ouderportaal van ons leerlingvolgsysteem Parnassys. 

Onze school kenmerkt zich door een ouderpopulatie die zich graag inzet voor activiteiten die op school georganiseerd worden. Denk hierbij aan excursies, extra handen in de klas bij bijzondere activiteiten, pleinfeesten etc. We kijken ernaar uit dat we dit weer met de ouders kunnen en mogen organiseren.  

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven