Christelijke Basisschool Op de Zandtange

Zandtangerweg 29 9584 AL Mussel

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Op de Zandtange

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school gebruiken we als eindtoets de DIA toets. Deze eindtoets wordt digitaal afgenomen. Dit afnemen gebeurt in één dagdeel. De uitslag is een aantal dagen later bekend. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De ontwikkeling van de kinderen volgen we op meerdere manieren: observatie, correctiewerk, toetsen uit de methode en methode-onafhankelijke toetsen van Cito. Deze toetsen worden naast de methodegebonden toetsen afgenomen. Ook correctiewerk geeft veel informatie over de verwerking van de leerstof. De scores van deze toetsen worden in het leerlingvolgsysteem opgenomen en gedurende de gehele schoolperiode gevolgd en digitaal bewaard. Door vroegtijdige signalering kunnen wij op tijd ons leerstofaanbod aanpassen aan de groep of een individuele leerling. Een leerling kan best een eigen programma hebben en dan toch goed in de groep meedraaien en zich daar fijn bij voelen. Aangezien de cijfers ook iets zeggen over het groepsniveau, gebruiken we de gegevens om te kijken hoe onze school scoort. We doen dit na de afname van de toetsen in februari en juli. Een school met leerlingen als die van ons, moet een bepaalde vaardigheidsscore kunnen halen op groepsniveau. We hebben een aantal normen/doelen daarvoor opgesteld. Per Cito-ronde kijken we of we de doelen hebben gehaald. We kijken daarbij wat goed is gegaan, wat we willen voortzetten en we kijken ook naar wat beter zou kunnen. Verder geldt wat ons betreft dat Cito-toetsen momentopnamen blijven die naast het andere werk van de leerlingen gebruikt worden om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven